Künstler von A bis Z:

Jiri NEPRAKTA (WINTER-NEPRAKTA)

Name: NEPRAKTA (WINTER-NEPRAKTA)
Vorname: Jiri
Lebensdaten: geb. 12 jun 1924
Zu Leben und Werk: Very famous artist within the Czech republic.Was born 12. jun 1924. After graduation on State graphic institute in former Czechoslovakia cooperated with Czechoslovak television after it started its broadcast. His cartoons had been used for first TV intermissions. He is author of more than 32000 pictures, few cartoon movies e.g. .King George delegation. (awarded by Silver ship on the Buenos Aires film festival) and many books e.g. Amphora motif (Mlad? fronta 1960), 106 of Neprakta (Lipnick edice V chodo, esk?ho nakladatelstv? 1961), Baker.s dozen of visits (Lipnick? edice 1969), Peepholes (Lipnick edice 1969), Anecdote with Neprakta (Lidov nakladatelstv 1979), The visit at Mr.Neprakta (Petrklic 2000).Form many his awards i should highlight 1st Hasek price (1961) or Satira gold medal (1978). -------- . berühmter Künstler der tschechischen Republik.Wurde am 12. Jun. 1924 geboren. Seine Karikaturen waren für erste TV-Unterbrechnungen benutzt worden.Er ist Autor von mehr als 32000 Abbildungen, wenige Karikaturfilme z.B.. .King delegation. George (zugesprochen durch Silverschiff auf dem Buenos Airesfilmfestival) und Motiv Amphora vieler Bücher z.B. (Mlad? fronta 1960), 106 von Neprakta (Lipnick? chodo des edice V, esk?honakladatelstv 1961), Baker.s Dutzend der Besuche (Lipnick? edice 1969), Peepholes (Lipnick? edice 1969), Anecdote mit Neprakta (Lidov nakladatelstv? 1979), der Besuch an Mr.Neprakta (Petrklic 2000). Viele Preise, u.a. die 1. Medaille des Preises Hasek (1961) oder die Goldes Satira (1978) welche hervorzu heben wären. ----- ilustrátor a karikaturista --- "Donedávna jsem mel tri psy. Nejmenaí byl pudl, nejkrásnejaí afghánský chrt a nejvá~enejaí mastin, kterého chodci jdoucí kolem naaí zahrady uctive zdravili. Nebylo se co divit, jde o plemeno válecnického psa ..." Jeden z nejznámejaích ceských kreslíru a karikaturistu si nedovede predstavit ~ivot bez ctyrnohého prítele. Momentálne má vaak pouze jednoho. "Ríkám mu Troll, ale jak vidíte, není to ~ádný skrítek, nýbr~ porádný kus psa, presneji bernského psa," usmívá se pyane Jirí Winter, známejaí více pod pseudonymem Neprakta. O psech se mu prý cas od casu zdá jeden a ten samý sen: potká hafana velkého skoro jako kun, zcela jiste neexistující rasu, pln radosti be~í k lidem, kterým psí kolohnát patrí, a chce koupit jeho atenata. Lec v tu chvíli vae koncí ... Nejspía to má znamenat, ~e i ve snech existují veci nedosa~itelné. Výtvarníkuv den zacíná pozvolným pulhodinovým probouzením kolem deváté hodiny, a to takrka bez výjimky. Proto~e pokud zrovna nekam z vily v Praze-Streaovicích neodjí~dí, jsou vaechny jeho dny více ci méne pracovní, a tudí~ velice podobné. Snídá prý pomerne málo -- caj, trochu aunky, kousek sýra. Po prolistování a zhruba dvacetiminutovém ctení Lidových novin venuje zbytek dopoledne pracovním schuzkám a jednáním. Bud sám navatevuje redakce, prevá~ne kni~ní, anebo lidé pricházejí za ním. "Ve starém re~imu tvorily petasedmdesát procent mé tvorby obrázky a kreslené vtipy pro noviny a casopisy, zbytek byly kni~ní ilustrace. Dneska je to presne opacne. I tak vaak mám zakázek víc ne~ dost, a to je pro autora v~dy dobré. Mu~e si toti~ vybírat." Situaci v soucasném ceském kresleném humoru sleduje a nikterak jí není nadaen. Zejména na stránkách nekterých casopisu. "Pri kreslení vtipu o sexu jsem nikdy nemel zábrany. Myslím si dokonce, ~e patrí k veci, kdy~ je z obrázku patrné, ~e autor má sex rád. Ovaem malovat pány s pulmetrovým prirozením, to není humor, ale ..." Nekolikrát týdne zavítá do centra Prahy, co~ obvykle spojí s pracovním obedem. "Pochutnám si na dobre upraveném mase se zeleninovou prílohou. Lékari by meli radost z toho, jak se zdrave a vybrane stravuji. A~ na to, ~e toho sním dvakrát tolik, ne~ bych mel," ríká s úsmevem ani trochu provinilým. Obcas takto obedvá se spisovatelem a prítelem Miloslavem `vandrlíkem, jeho~ kní~ky hojne ilustruje. V poslední dobe jde o nekolik titulu rocne, vycházejí prevá~ne v jihlavském nakladatelství Madagaskar. "Obed vaak nemusí být poka~dé obradný," pokracuje. "Pokud nenajdu spolecníka, spokojím se s hamburgerem na stojáka a zamírím k domovu." Do práce se pouatí odpoledne -- mezi druhou a tretí hodinou. Na desce velkého psacího stolu, která je oblo~ena stohy papíru, kní~ek, kreseb, skic, mu casto postací nevelká volná plocha. "Pri kreslení mi delá spolecnost vysílání Radio~urnálu. Po jeho seriózních informacích se docela teaím na vecerní zprávy TV Nova. Pri nich mám první prestávku v práci a zároven vecerím. Zpravidla opet nejaké dobré maso, tentokrát studené, zeleninu a ovoce," ríká po~itkársky. Pivo mu nechutná, zato holduje vinným strikum, v oblibe má suchá moravská vína. Pri práci ale pije pouze kávu, tretí nebo ctvrtou za den si doprává nejpozdeji ve ctyri odpoledne. Vecer a v noci se obcerstvuje cajem, kterého vypije asi litr. Kreslit prestává v jednu, nanejvýa v pul druhé nad ránem.
  • Suche: zur Zeit keine Gesuche
nach Büchern über: 

Aktuelle Lose: (zu den Details: Losnr. oder Bild anklicken !)

Zur Zeit keine aktuellen Lose!