Künstler von A bis Z:

Josip Restek

Name: Restek
Vorname: Josip
Lebensdaten: (1915-1987 Kroatien)
Zu Leben und Werk: Josip Restek rođen je 7.o?ujka 1915. godine u Volavju kraj Jastrebarskog. Pučku ?kolu pohađa od 1922. do 1926. godine u Petrovini,gdje učitelj Vraneković uviđa njegov kreativni potencijal, te ga preporučuje za nastavak ?kolovanja na Klasičnoj gimnaziji na ?alati. Studijsko obrazovanje nastavio je 1936. godine, kada se bez ikakvih predpriprema upisao na Umjetničku akademiju u Zagrebu, gdje godine 1940. diplomira slikarstvo, a godinu potom zavr?ava i studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zavr?iv?i specijalku za grafiku kod profesora Tomislava Krizmana 1941.godine počinje se intenzivnije baviti grafičkim oblikovanjem knjiga. Kraće vrijeme bio je mobiliziran kao domobran, no od veljače 1943. dobiva namje?tenje na Mu?koj gimnaziji u Karlovcu kao profesor crtanja, te opće i narodne povijesti. Godine 1948. iz karlovačke Gimnazije prelazi na mjesto vi?eg restauratora u Restauratorskom zavodu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1950. do 1973. radi na ?koli za primjenjenu umjetnost u Zagrebu u početku na studiju slikarskih tehnika, a kasnije na grafičkom odsjeku. Od 1973. do umirovljenja 1982. godine djeluje kao profesor na Vi?oj grafičkoj ?koli u Zagrebu, predaje grafičko oblikovanje i likovno grafičku kulturu, te objavljuje vi?e ud?benika grafičke kulture. Josip Restek od ?kola ima zagrebačku Klasičnu gimnaziju; Umjetničku akademiju i Filozovski fakultet-studij povijest umjetnosti. Godine 1978. u rodnoj kući u Volavju organizira stalnu izlo?bu slika i grafika. Uz slikarstvo i grafiku, te restauratorski i pedago?ki rad po kojima je Restek poznat, svakako je potrebno spomenuti ciklus sakralne umjetnosti (Krist, portret Alojzija Stepinca i četrnaest postaja Kri?nog puta, koje je Restek poklonio crkvi M.B.Snije?ne u Volavju). Restek je umro u Zagrebu, 13. svibnja 1987.godine. Restekova likovna dijela: Akvareli, gva?evi, pasteli i tu?evi: preko 140 radova, u kojima tematiku crpi iz bogata fundusa tradicijske kulture, te dragog okru?enja zavičajnog kraja ( Volavje, Svetojanska polja…) Grafike: preko 90 djela (bakropisi, bakrorezi, akvatinta, litografija, monotipija, suha igla..) Ulja i jajne tempere: vi?e od 70 radova ulja na platnu, na lesonitu, na drvu, kartonu….) GRAFIČKE MAPE: Zagreb 1949., Seoskim putem, 1954., More i sunce, 1957., Osam akvatinti, 1962., Kri?ni put, 1964., Zagreb, 1965., Dvanaest litografija, 1969., Ciklus minijatura, 1981., Ciklus minijatura II, 1981. Restekova likovna dijela bila su izlo?ena na mnogobrojnim samostalnim izlo?bama diljem Hrvatske, no i u inozemstvu ( ?eneva, SAD, Belgija, Pariz, Canada, Grčka, Innsbruck, i dr.)
  • Suche: zur Zeit keine Gesuche
nach Büchern über: 

Aktuelle Lose: (zu den Details: Losnr. oder Bild anklicken !)

Vorschau-Bild Restek, Josip
Der Kopf, Holzschnitt, 1966.
Ausrufpreis/Gebot: 55,00 ¤
Losnr.: 60521

Vorschau-Bild Restek, Josip
Lithographie, 1968.
Ausrufpreis/Gebot: 55,00 ¤
Losnr.: 60519

Vorschau-Bild Restek, Josip
Rosette, Tiefdruck, 1970.
Ausrufpreis/Gebot: 75,00 ¤
Losnr.: 60520